LEGALIZACIJA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA

Izrada sve potrebne dokumentacije za ishođenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu ili dograđenu zgradu.

Izrada sve potrebne dokumentacije za ozakonjenje NEZAKONITO pregrađivanih loggia i balkona u stambeni prostor u višestambenim zgradama.

Savjetovanje i stručna pomoć vezano uz Vaš predmet ozakonjenja nezakonito izgrađene zgrade.

Nudimo kompletnu uslugu izrade dokumentacije za ishođenje rješenja o izvedenom stanju, od geodetskog snimka, arhitektonskog snimka izvedenog stanja i dokaza mehaničke stabilnosti i otpornosti.

Legalizacija objekta

KATEGORIZACIJA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA

Postupak legalizacije mijenja se u odnosu na kategoriju nezakonito izgrađene zgrade, a zgrade se dijele u 4 kategorije:

Zahtjevna zgrada

  • Zgrada čija je građevinska (bruto) površina veća od 400 m2,
  • Zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti, čija je građevinska (bruto) površina veća od 1000 m2
  • Zgrada javne namjene* bez obzira na njezinu površinu.

Manje zahtjevna zgrada

  • Zgrada čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2
  • Zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti, čija građevinska (bruto) površina nije veća od 1000 m2

Jednostavna zgrada

  • Zgrada čija građevinska (bruto) površina nije veća od 100 m2
  • Zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2

Pomoćna zgrada

  • Nezakonito izgrađena pomoćna zgrada u funkciji osnovne zgrade, koja ima jednu etažu i čija tlocrtna površina nije veća od 50 m2