USLUGE

1. Izrada projekata za sve vrste građevina, od obiteljskih kuća, višestambenih zgrada, poslovnih i gospodarskih zgrada.

2. Izrada projekata rekonstrukcije i dogradnje građevina te projekata ukanjanja.

3. Projektantski nadzor

4. Izrada projekata unutarnjeg uređenja poslovnih i stambenih prostora.

5. Izrada projekata infrastrukture, vodovoda i kanalizacije, fotonaponskih elektrana.

6. Energetski pregled zgrada i izrada energetskih certifikata

Arhitektonske usluge